Home >Photo Gallery
. สนับสนุนเรา
. อาสาสมัครสันติภาพ
. โครงการ D’ Ambassador
. ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 9
. บำเพ็ญประโยชน์ ณ รร.ทับหลวง จ.อุทัยธาน
. ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 10
. YFWP ร่วมงานมหกรรมเยาวชน “ จิตอาสา ” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
. มหกรรมรวมพลังสร้างศิษย์ ครูจิตอาสา จังหวัดอุบลราชธานี
. โครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อน้อง” ครั้งที่ 1
. โครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อน้อง” ครั้งที่ 2
. กิจกรรม “ช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยจากน้ำท่วม
. กิจกรรม : ค่ายอาสาจังหวัดอ่างทอง
 
 

อาสาสมัครสันติภาพ

 
     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.