Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ร่วมโครงการทำดีเพื่อพ่อ 

วันที่ 4 ธันวาคม 2008 กลุ่มเยาวชนสมาชิก YFWP-T เข้าร่วมงาน “ทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทยให้รักกัน” ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทย ใสสะอาด ณ ลานหน้า ศูนย์การค้า สยามพารากอน

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.