Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
Pure Love ร่วมจัดนิทรรศการรักบริสุทธ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 โครงการ Pure Love ร่วมจัดนิทรรศการรักบริสุทธิ์ ในนิทรรศการผลงานทางวิชาการ “เปิดบ้านกาวิละ’ 50” โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก นายโกศล บราคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต1 ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน ซึ่งในงานมีการจัดนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างๆของโรงเรียนและตลาดนัดของนักเรียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา และนิทรรศการของโครงการ Pure Love นอกจากนั้น ยังมี การแสดงนิทรรศการของสถานศึกษา อื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วย

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.