Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ปฐมนิเทศน์ Pure Love ปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 ชมรม Pure Love ปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดย อ.จรุงใจ วุฒิสรรพ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมให้กับแกนนำ Pure Love เพื่อเป็นผู้จัดกิจกรรมในค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งจะจัดร่วมกับชมรมนักสืบสายน้ำ ในวันที่ 1-3 มีนาคม 2551ที่น้ำตกหมอกฟ้า อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.