Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ค่ายรักบริสุทธิ์ ณ โรงเรียนกาวิลละ

เมื่อวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2008 โครงการ เพียวเลิฟ ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาของโรงเรียนกาวิลละ วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดค่ายอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่องความรักที่บริสุทธิ์สำหรับนักเรียนมัธยม"ความรักที่บริสุทธิ์, ยุติปัญหาการพัฒนากาวิละ"ณ ห้องเรียนภาษาไทยภาควิชา

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.