Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
แบ่งปันประสบการณ์ สานสายใยจากพี่สู่น้อง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551 โครงการ Pure Love ร่วมกับ กลุ่มนักศึกษาค้นคว้า หลักการดำเนินชีวิตภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ จัดแนะแนวการใช้ชีวิต ในรั้วมหาวิทยาลัย “แบ่งปันประสบการณ์ สานสายใยจากพี่สู่น้อง” ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.