Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ประชุมพบปะเครือข่ายผู้นำเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 มีนาคม 2552 สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ และสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเครือข่ายผู้นำเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จัดประชุมพบปะเครือข่ายผู้นำเยาวชน เพื่อพัฒนาความร่วมมือในงานด้านเยาวชน และการสนับสนุน การจัดงาน มหกรรมสันติภาพโลก (GPF) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้นำเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด 34 คน

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.