Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ร่วมงานแถลงข่าว “เยาวชนประกายเพชร” กับกรุงเทพมหานคร

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ร่วมงานแถลงข่าว เพื่อคัดเลือกเยาวชนประกายเพชร ประจำปี 2552 ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร และศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่นดินแดง กรุงเทพมหานคร

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.