Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 10

นายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการสหพันธ์เยาวชนฯ เข้าร่วมกิจกรรม พิธี"ตักบาตรหนังสือดี บูชาพระธาตุ บริจาคโลหิต เฉลิมพระบารมี ๘๔ พรรษา" เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมรณรงค์ส่งเสริม  ร่วมรณรงค์ให้คนไทยทั่วประเทศไทได้มีโอกาสจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงไว้ โดยการสืบสานประเพณีการทำบุญตักบาตร รวมทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ ลานหน้าอาคารอัมรินทร์พลาซ่า

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.