Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 9

นายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการสหพันธ์เยาวชนฯ และกลุ่มเยาวชนฯ ได้เข้าร่วม งานพิธีทำบุญ ”ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 9 ช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบ อุทกภัยทางภาคใต้” เนื่องในวันวิสาขบูชา 2554 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะนำไปมอบให้โรงเรียน ที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยฟื้นฟูโรงเรียนให้สามารถกลับมาเปิดสอนได้ทันในปีการศึกษา 2554 นี้ งานบุญครั้งนี้สำนักพิมพ์DMG ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพอากาศ ไทยทีวีสีช่อง3 และองค์กรอื่นๆทั้งภาครัฐ และเอกชน พร้อมด้วย สำนักพิมพ์ชั้นนำกว่า 10 แห่งร่วมกันจัดขึ้น เป็นอีกหนทางหนึ่งที่เราทุกคนสามารถร่วมแบ่งปันน้ำใจ ไปสู่คนไทยด้วยกัน

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.