Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
อาสาสมัครช่วยแพ็คของและขนขึ้นรถ

สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ร่วมมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล และองค์กรเครือข่าย ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ อ.บ้านแพรก จ.อยุธยา เมื่อวันที่  18 ตุลาคม 2554

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.