Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
รายงานกิจกรรมของสหพันธ์เยาวชนฯ 2554

1.ตักบาตรหนังดีช่วยเหลือ 120 โรงเรียนประสบอุทกภัยภาคใต้
ณ หน้าศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า ราชประสงค์ 13 พ.ค. 2554

2.นำเจ้าหน้าที่บริษัท UPS ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ รร.ทับหลวง จ.อุทัยธานี วันที่ 10-13 มิถุนายน 2554 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมต่อสังคมของ พนักงานของ UPS

3.ร่วมงานตักบาตรหนังดี เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเว ชายแดน ณ หน้าศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า สี่แยกราชประสงค์ วันที่ 14 ก.ค. 2554 โดย..ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงาน

4.YFWP ร่วมงานมหกรรมเยาวชน “ จิตอาสา ” วันที่ 11 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโดย.. สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ เครือข่ายจิตอาสา จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ เครือข่ายเยาวชน Peace Volunteer และ สังคมสีขาว

5.โครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อน้อง”วันที่ 23 กันยายน 2554 ณ อบต.บ้านเชียงยืน อ.เมืองจ.อุดรธานี จัดโดย.. สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย) และ มูลนิธิ UPS

6.กิจกรรม “ช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยจากน้ำท่วม” วันที่ 18 ตุลาคม 2554 ต. บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา YFWP-T ร่วมกับ พี่น้องเยาวชนคนหนุ่มสาวในเครือข่าย Peace Volunteer รวมจำนวน 23 คน โดยจัดกิจกกรมในนาม มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.