Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ลงเรือลำเดียวกันแล้ว

นายวรกต  ทูนพุธ เลขาธิการ สหพันธ์เยาวชนฯ จัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเยาวชนอาสาสร้างสรรค์ ในโครงการ “สานฝัน ปั้นน้ำใจ ครั้งที่ 7” มีการมอบทุนอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียนการกีฬา เลี้ยงอาหารกลางวัน และทำกิจกรรม ร่วมกันกับน้อง ๆ โรงเรียนวัดทัพหลวง อ.บ้านไร จ.อุทัยธานนี  วันที่  12 มิถุนายน 2554

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.