Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ประชุมพบปะกับคณะทำงาน To be No.1 จ.ขอนแก่น

วันที่ 5 มีนาคม 2555 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมจัดหลักสูตรอบรม พัฒนาแกนนำของ โครงการ รวมทั้งบูรณาการ การทำงานร่วมกัน

ซึ่งขณะนี้โครงการ To Be No.1 จังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการที่มีผลงานโดดเด่นในระดับประเทศและถูกสนใจจาก องค์ประธานโครงการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ดังนั้น YFWP ในฐานะองค์กร ภาคีเครือข่าย และทำงานด้านเยาวชนฯ จึงถูกเชิญเข้าร่วมจัดหลักสูตร อบรมพัฒนาให้กับแกนนำ ในจังหวัด

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.