Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ร่วมงานตักบาตรหนังสือดี เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 6 มีนาคม 2555 ณ ลานหน้าตึกอัมรินทร์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร เพื่อนำสมาชิกทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ในวันสำคัญทางศาสนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย และประชาสัมพันธ์ องค์กรต่อสาธารณะชน ร่วมงานตักบาตรหนังสือดี เนื่องในวันมาฆบูชา

ขอบคุณพี่น้องศูนย์หัวหมาก / ราม1 และคณะทำงาน YFWP ทุกท่าน ที่เข้าร่วมงาน ครั้งนี้อิ่มบุญกันถ้วนหน้าครับ

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.