Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
พิธีเปิด “ห้องสมุดมีชีวิต” ณ สวนสัตว์นครราชสีมา

วันที่ 12 สิงหาคม 2555 สโมสรโรตารี่คุณหญิงโม ร่วมกับ สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ และสวนสัตว์ นครราชสีมา ร่วมเปิดห้องสมุดมีชีวิต ณ สวนสัตว์นครราชสีมา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2555 เพื่อเป็น ศูนย์เรียนรู้และพื้นที่สร้าง สรรค์สำหรับเยาวชนที่เข้ามาเยี่ยมชมในสวนสัตว์

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.