Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ร่วมประชุม โครงการห้องสมุดมีชีวิตฯ กับ คณะผู้บริหารและคณะกรรมการชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ โดย นายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการฯ ร่วมประชุมโครงการห้องสมุด มีชีวิตฯ กับ คณะผู้บริหารและคณะกรรมการชุมชน ณ ห้องประชุม อบต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะกรรมการและผู้บริหารในท้องถิ่น เพื่อนำมาซึ่งการ ช่วยเหลือสนับสนุน ให้โครงการดังกล่าว ประสบผลสำเร็จอย่างดี ซึ่งการประชุมดังกล่าว ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 30 คน

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.