Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

ประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชน จ.อยุธยา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม อบต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.อยุธยา

เพื่อสร้างความเข้าใจในโครงการและตั้งคณะทำงานของโครงการขึ้นในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม ของสหพันธ์ เยาวชนฯ และเจ้าหน้าที่/ ผู้นำชุมชน อบต.ดอนหญ้านางเข้าร่วมประชุม คณะทำงานของสหพันธ์เยาวชนฯ กำลังนำเสนอ ความสำคัญของศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ อบต. / ผู้นำชุมชน ดอนหญ้านาง จ.อยุธยา ให้ความสนใจ
และตอบรับการมีส่วนร่วมเป็นอย่างดี

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.