Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
กิจกรรมเครือข่ายกล้าดี อบต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันที่ 30 ธ.ค. 2555 ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารพร้อมทั้งขอพรจากผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2556

นำเสนอการพัฒนาชุมชน โดยผ่านโครงการกล้าดี และห้องสมุดมีชีวิต (ศูนย์เรียนรู้ชุมชน) โดย นายกรัณย์พล สวัสดิ์คุณมี ผู้จัดการโครงการ และ ทูตสันติภาพ

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.