Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ร่วมประชุมกับคณะบริหาร อบต.ดอนหญ้านาง จ.พระนครศรีอยุธยา และกลุ่ม Child Watch

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ร่วมประชุมกับคณะบริหาร อบต.ดอนหญ้านาง จ.พระนครศรีอยุธยา และกลุ่ม Child Watch โดย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ และอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ในเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาเยาวชน ในชุมชน

ในโอกาสนี้ สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ได้มีโอกาสนำเสนอโครงการห้องสมุดมีชีวิตฯ และ โครงการเยาวชนกล้าดี เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเยาวชนและชุมชน ต่อที่ประชุม รวมทั้งมอบทุนสนับสนุนห้องสมุดมีชีวิตฯ งวดที่ 2 ให้กับ อบต.ดอนหญ้านาง ด้วย

ความคืบหน้าของห้องสมุดมีชีวิต อบต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ความคืบหน้า 80% ของโครงการ

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.