Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

รักนี้ไม่มีเม้ม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 นายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการสหพันธ์เยาวชนฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงานกิจกรรม”Health@Teen ชื่อว่า “รักนี้มีเม้ม” ณ คลินิกวัยรุ่นศูนย์อนามัยที่ 5 เดอะมอลล์นครราชสีมา มีนายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์ หัวหน้ากลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นเป็นผู้กล่าวต้อนรับเปิดงาน และเป็นวิทยากรร่วมเสาวนารวมทั้งมีแกนนำเยาวชน เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการสหพันธ์เยาวชฯ ได้กระตุ้นให้เยาวชนเกิดความตระหนักในปัญหาดังกล่าว ควรเริ่มต้นที่ตัวเอง ทำตัวเองให้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี และเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนๆ เพราะความจริงวัยรุ่นวัยเรียนยังไม่ถึงเวลาที่จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์หรือสร้างครอบครัว การป้องกันปัญหาที่ดีที่สุดคือ การไม่มีเพศสัมพันธ์ ซึ่งในตอนท้ายคุณวรกต ทูนพุธ ได้กล่าวย้ำอีกว่า “การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดีที่สุดคือการให้การศึกษาให้ทั่วถึง และให้เยาวชนตระหนักในคุณค่า หน้าที่ และบทบาทของวัยรุ่น และการไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนวัยอันควร ฉะนั้นการรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ควรเปลี่ยนเป็นการให้การศึกษาเรียนรู้เรื่อง บทบาทหน้าที่ และคุณค่าของความรักเสียมากกว่า กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจาก
     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.