Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

ความคืบหน้า โครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อน้อง” อบต. ดอนหญ้านาง จังอยุธยา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 นายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯพร้อมคณะ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้ นายสุรกิจ สุวรรณแกม นายกอบต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.อยุธยา พร้อมทั้งวางแผนการการทำงานในการก่อสร้องและจัดกิจกรรมในชุมชนร่วมกับคณะทำงาน ส.อบต.และอาสาสมัครเยาวชนของตำบลดอนหญ้านางโดยการก่อสร้างและกิจกรรมต่างๆ จะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง เดือนกันยายนนี้
     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.