Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

เสื้อโครงการ "กล้าดี" ต้นกล้าแห่งความดี ที่เพาะปลูกบนผืนแผ่นดินนี้

สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาว เพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)ได้ออกแบบและผลิตเสื้อยืด กล้าดี เพื่อจำหน่ายสำหรับ การหากองทุนทำโครงการ "กล้าดี" ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้คนหนุ่มสาวเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม และอุทิศตัวเพื่อประโยชน์ของสังคมร่วมกัน

กล้าดี คือ "กล้าหาญในการทำความดี" โดยไม่ละอาย และเพื่อจะกลายเป็น "ต้นกล้าแห่งความดี" ที่เพาะปลูกบนผืน แผ่นดินนี้ พี่น้องท่านใดสนใจ

ติดต่อเข้ามาทาง facebook.com/yfwpthailand ทางเว็บไซต์ www.youthfedthailand.org

หรือ สำนักงานสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

โทรศัพท์ 02-7187766 ต่อ 330

จำหน่ายตัวละ 200 บาท

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.