Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา สนใจโครงการ “กล้าดี” เพื่อให้เป็นหลักสูตรกิจกรรมสำหรับประเมินผล คุณภาพนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2556  นายวรกต  ทูนพุธ  เลขาธิการสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ พร้อมด้วยคณะทำงานของสหพันธ์ฯ ร่วมประชุมกับ ผศ.เมินรัตน์  นวบุศย์  คณบดีภาควิชาโปรแกรมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เรื่องความร่วมมือ ของมหาวิทยาลัย สนใจโครงการ "กล้าดี" ให้เป็นหลักสูตรกิจกรรมสำหรับประเมินผลคุณภาพนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีอาจารย์และนักศึกษาประจำภาควิชาเข้าร่วมด้วย

   

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.