Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

 

เครือข่ายกล้าดีของสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ จัดการอบรมจัดตั้งสภาเด็ก และเยาวชน ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันที่ 15 กันยายน 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี เครือข่ายกล้าดีของสหพันธ์เยาวชน คนหนุ่มสาวฯ นำโดย นายกรัณย์พล สวัสดิ์คุณมี ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพและนางสาวจิราพร ศรีถาพร รองปลัด อบต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น และทีมเยาวชนกล้าดี จัดการอบรมจัดตั้งสภาเด็ก และเยาวชน ต.เชียงยืน ณ ห้องประชุม อบต.เชียงยืน โดยมีปลัดอบต. อภิสิทธิ์ ทิศชอบ และ รองนายกอบต. ปาลิตา โคตรชมพู ร่วมเป็นสักขีพยานจนจบกิจกรรม

   

 

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.