Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

 

สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ได้ส่งคณะทำงานเครือข่าย YFWP ในท้องถิ่นเข้าร่วมงาน โครงการสัมมนาผู้นำสันติภาพ ณ  ศุภาลัยป่าสักรีสอร์ท  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี

วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2556 ณ ศุภาลัยป่าสักรีสอร์ท อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ได้ส่งคณะทำงานเครือข่าย YFWP ในท้องถิ่นเข้าร่วมงาน โครงการสัมมนาผู้นำสันติภาพ จำนวน 4 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำสันติภาพขององค์กรให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น

   

 

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.