Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

 

นำเสนอโครงการ “เยาวชนกล้าดี” กับคณะผู้บริหารบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ตึกอาร์เอสทาวเวอร์ ถ.รัชฎาภิเษก เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนิน โครงการปี 2557

วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ ตึกอัมรินทร์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ โดย นายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการฯ และนายกรัณย์พล สวัสดิ์คุณมี ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหพันธ์เยาวชน ร่วมงาน ตักบาตรหนังสือดี เนื่องในวันอาสาฬบูชา ทั้งนี้ มีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด

   

 

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.