Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

 

ร่วมงานสานเสวนาทูตสันติภาพ โดยมี นายอัษฎา ชัยนาม ทูตสันติภาพ เป็นองค์ปาฐกแบ่งปัน ประสบการณ์การเป็นทูต จัด ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารยูซีเอฟ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17 กรกฏาคม2556 ณ ห้องประชุมชั้น 4 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ โดย นายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ และ นายกรัณย์พล สวัสดิ์คุณมี ทูตสันติภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหพันธ์เยาวชน ร่วมงานสานเสวนาทูตสันติภาพ โดยมี นายอัษฎา ชัยนาม ทูตสันติภาพ เป็นองค์ปาฐกแบ่งปันประสบการณ์การเป็นทูต โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน

   

 

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.