Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

 

เยาวชนกล้าดีโคราชของสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ เป็นทีมวิทยากรอบรมเด็กด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

วันที่ 17 ส.ค.56 เยาวชนกล้าดีโคราช นำโดย นายกรันย์พล สวัสดิ์คุณมี กรรมการฝ่ายกิจกรรมและทูตสันติภาพ ของสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ เป็นทีมวิทยากรอบรมเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน 120 คน ณ โรงเรียนเทศบาล1 จ.นครราชสีมา

 

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.