Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

 

ร่วมงาน “สานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่” จัดโดย สสส.และกระทรวง พัฒนาสังคมฯ ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา

วันที่ 28-29 พฤษภาคม2556 ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา จ.กรุงเทพมหานคร สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ โดยนายวรกต ทูนพุธ และ นายกรัณย์พล สวัสดิ์คุณมี ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ นำแกนนำชุมชนกล้าดี อบต.เชียงยืน จ.อุดรธานี จำนวน 15 คน เข้าร่วมงาน “สานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่” จัดโดย สสส.และกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา

   

 

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.