Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อน้อง อบต.เชียงยืน จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 สหพันธ์เยาวชนฯ ร่วมกับ อบต.เชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ชมชนของโครงการ ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อน้อง โดยมี ดร.ณพงษ์ นพเกตุ ประธานสหพันธ์เยาวชนฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และมีผู้มาร่วมในงานนี้จาก หลายภาคส่วน นำโดยท่านนายก อบต.เชียงยืนและคณะเจ้าหน้าที่ กำนัน สมาชิกสภาจังหวัด กลุ่มสตรี เยาวชนโครงการกล้าดี และชาว บ้านละแวกใกล้เคียง ร่วมด้วย ตัวแทนทูตสันติภาพ คุณการันต์พล   สวัสดิคุณมี

บรรยายกาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองชาวตำบลเชียงยืนให้การต้อนรับคณะผู้มาเยืนด้วยการผูกผ้าขาวม้าด้วยรอยยิ้ม การแสดงรำเซิ้งอีสานจากกลุ่มสตรี ต.เชียงยืน และการแสดงจากเยาวชนกล้าดีในพื้นที่อีกด้วย

ในพิธีการ คุณวรกต ทูนพุธ เลขาธิการสหพันธ์เยาวชน กล่าวรายงานในส่วนของเนื้อหา ที่มาของโครงการ ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท UPS ประเทศไทย(มูลนิธิ UPS) กล่าวถึงที่มาของมูลนิธิ UPS ท้ายสุด ประธานในพิธี ดร.ณพงษ์ นพเกตุ (ประธาน) คณะผู้ประสานงาน สหพันธ์เยาวชนฯ และตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัท UPS (ประเทศไทย) ร่วมหารือ เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนา เยาวชนให้มีคุณภาพและสามารถจะเป็นอนาคตที่มีคุณค่าของชาติสืบไป

   

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.