Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
เปิดโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อน้อง จังหวัดนครราชสีมา

14 ก.พ. 59 ช่วงเช้า.. สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ เปิดห้องสมุดมีชีวิต(ในวันแห่งความรัก) ร่วมกับนายอำเภอสูงเนินและคณะผู้บริหารท้องถิ่น, มูลนิธิ UPS เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของเยาวชนกล้าดีและชาวชุมชนที่ อบต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยมีนายอำเภอสูงเนิน นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดห้องสมุดมีชีวิต

ช่วงบ่ายวันนี้ (14 ก.พ. 59) สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ เปิดห้องสมุดมีชีวิต(ในวันแห่งความรัก) ร่วมกับ พันเอกวินัย สมพงษ์ ที่ปรึกษาสภาขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยเป็นประธานในการเปิดห้องสมุดมีชีวิตและคณะผู้บริหารท้องถิ่น, มูลนิธิ UPS เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของเยาวชนกล้าดีและชาวชุมชนที่ อบต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.