Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมให้เป็นเสมือนเสาหลัก ในการสร้างสันติภาพ

เพราะครอบครัว คือ โรงเรียนแห่งความรัก ซึ่งสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ได้จัดโครงการและสร้างแบบอย่างของความเป็นผู้นำ สนับสนุนการรักษา ความบริสุทธิ์ในช่วงของวัยหนุ่มสาว และความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองตลอดการแต่งงานและชีวิตครอบครัว 
ที่ รายละเอียด วันที่
7 ปี 2555 : รักนี้ไม่มีเม้ม 03-04-2012
6 ปี 2551 : ค่ายเยาวชน “สานสายใยรัก ครอบครัวคุณธรรม” 15-07-2008
5 ปี 2551 : ค่ายสายใยครอบครัว 30-08-2008
4 ปี 2551 : ค่ายรักบริสุทธิ์ ณ โรงเรียนกาวิลละ 10-03-2008
3 ปี 2551 : Pure Love ร่วมจัดนิทรรศการรักบริสุทธิ์ 14-02-2008
2 ปี 2551 : Pure Love ร่วมกับ World Bank Youth Club จัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการ 17-02-2008
1 ปี 2550 : ค่ายเยาวชน รักบริสุทธิ์ 27-04-2007
Page 1

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.