Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา

โดยเชื่อว่า สันติภาพสามารถเกิดขึ้นได้ จากวัฒนธรรมแห่งหัวใจของการอาสาและการบริการรับใช้ผู้อื่นสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ โลก(ประเทศไทย) เชื่อว่า “สันติภาพจะสามารถเกิดขึ้นได้ จากวัฒนธรรมแห่งหัวใจของการอาสา และการบริการรับใช้ประโยชน์ของสาธารณะร่วม กัน” ดังนั้น YFWP จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างสันติภาพ โดยผ่านความร่วมมือของผู้นำคนหนุ่มสาว สู่กิจกรรมอาสาสมัคร บำเพ็ญประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพในสังคมร่วมกัน
ที่ รายละเอียด วันที่
11 ปี 2552 : โครงการ “โลกหายร้อนด้วยสองมือเรา” ครั้งที่ 3 01-04-2009
10 ปี 2552 : โครงการ “คืนรอยยิ้มให้ถนน” ครั้งที่ 1 21-03-2009
9 ปี 2551 : โครงการสานสันติภาพภาคใต้ 12-01-2008
8 ปี 2551 : โครงการน้ำใจนี้พี่ให้น้อง ครั้งที่ 6 02-11-2008
7 ปี 2551 : โครงการ “โลกหายร้อนด้วยสองมือเรา” ครั้งที่ 2 15-07-2008
6 ปี 2551 : โครงการ “โลกหายร้อนด้วยสองมือเรา” ครั้งที่ 1 03-04-2008
5 ปี 2551 : แบ่งปันประสบการณ์ สานสายใยจากพี่สู่น้อง 10-02-2008
4 ปี 2551 : ร่วมโครงการทำดีเพื่อพ่อ 04-12-2008
3 ปี 2551 : ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ 20-09-2008
2 ปี 2551 : กิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ และกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ 17-07-2007
1 ปี 2550 : เราจะตามรอยองค์ราชันย์ 03-12-2007
Page 1

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.