Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย

 
ที่ รายละเอียด วันที่
13 ปี 2555 : “สัมพุทธะยันตี ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 12” 01-06-2012
12 ปี 2554 : รายงานกิจกรรมของสหพันธ์เยาวชนฯ 2554 03-04-2011
11 ปี 2554 : อาสาสมัครช่วยแพ็คของและขนขึ้นรถ 18-10-2011
10 ปี 2554 : ศิลปะสร้างสมาธิ 12-06-2011
9 ปี 2554 : ลงเรือลำเดียวกันแล้ว 12-06-2011
8 ปี 2554 : ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 10 13-02-2011
7 ปี 2554 : ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 9 12-06-2011
6 ปี 2552 : ร่วมงานแถลงข่าว “เยาวชนประกายเพชร” กับกรุงเทพมหานคร 16-02-2009
5 ปี 2552 : ประชุมร่วมกับสภาเยาวชนจังหวัดตราด 18-03-2009
4 ปี 2552 : ประชุมพบปะเครือข่ายผู้นำเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 20-03-2009
3 ปี 2552 : นำเสนอกิจกรรมของ YFWP ต่อหัวหน้าสำนักงานกิจกรรมเยาวชนของกรุงเทพมหานคร และสื่อมวลชน 22-02-2009
2 ปี 2550 : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์กร ณ TTV 09-08-2007
1 ปี 2550 : นำเสนอโครงการ ณ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 20-03-2007
Page 1

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.