Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

 

ที่ รายละเอียด วันที่
20 ปี 2551 : ค่ายรักบริสุทธิ์ ณ โรงเรียนกาวิลละ 10-03-2008
19 ปี 2551 : ค่ายพี่เลี้ยง โครงการพี่เตือนน้อง 29-08-2008
18 ปี 2551 : ค่ายคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ 17-07-2008
17 ปี 2551 : กิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ และกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ 18-09-2008
16 ปี 2551 : กิจกรรมการให้การศึกษากับทูตหนุ่มสาวสันติภาพ 18-09-2008
15 ปี 2551 : Pure Love ร่วมจัดนิทรรศการรักบริสุทธิ์ 14-02-2008
14 ปี 2551 : Pure Love ร่วมกับ World Bank Youth Club จัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการ 17-02-2008
13 ปี 2550 : เราจะตามรอยองค์ราชันย์ 03-12-2007
12 ปี 2550 : สัมนาแกนนำนักศึกษาโครงการครอบครัวคุณธรรม 09-04-2007
11 ปี 2550 : ร่วมประชุมงานประกาศวาระแห่งชาติ เรื่อง “การให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม” 29-05-2007
10 ปี 2550 : ประชุมเครือข่ายระดับภาค จาก 4 ภาคทั่วประเทศ 06-04-2007
9 ปี 2550 : ประชุมระดมความคิด ปัญหาเยาวชนในสถานศึกษา 22-08-2007
8 ปี 2550 : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์กร ณ TTV 09-08-2007
7 ปี 2550 : นำเสนอโครงการ ณ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 20-03-2007
6 ปี 2550 : จัดการประชุม ณ โรงแรมเอสซีปาร์คและองค์การสหประชาชาติ 10-12-2007
5 ปี 2550 : งานประชุมผู้นำเยาวชนนานาชาติ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 10-12-2007
4 ปี 2550 : ค่ายเยาวชน รักบริสุทธิ์ 27-04-2007
3 ปี 2550 : ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนประเทศไทย 02-04-2007
2 ปี 2550 : ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน 19-03-2007
1 ปี 2550 : ค่ายเยาวชนคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 08-06-2007
<< Page 5 , 4 , 3 , 2 ,1
     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.