Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

 

ที่ รายละเอียด วันที่
40 ปี 2552 : โครงการ “โลกหายร้อนด้วยสองมือเรา” ครั้งที่ 3 01-04-2009
39 ปี 2552 : โครงการ “คืนรอยยิ้มให้ถนน” ครั้งที่ 1 21-03-2009
38 ปี 2552 : ร่วมงานแถลงข่าว “เยาวชนประกายเพชร” กับกรุงเทพมหานคร 16-02-2009
37 ปี 2552 : ร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ 07-02-2009
36 ปี 2552 : ประชุมเครือข่ายผู้นำเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 07-02-2009
35 ปี 2552 : ประชุมร่วมกับสภาเยาวชนจังหวัดตราด 18-03-2009
34 ปี 2552 : ประชุมพบปะเครือข่ายผู้นำเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 20-03-2009
33 ปี 2552 : นำเสนอกิจกรรมของ YFWP ต่อหัวหน้าสำนักงานกิจกรรมเยาวชนของกรุงเทพมหานคร และสื่อมวลชน 22-02-2009
32 ปี 2552 : การประชุมสุดยอดเยาวชนนานาชาติ 06-08-2009
31 ปี 2551 : โครงการสานสันติภาพภาคใต้ 12-01-2008
30 ปี 2551 : โครงการน้ำใจนี้พี่ให้น้อง ครั้งที่ 6 02-11-2008
29 ปี 2551 : โครงการ “โลกหายร้อนด้วยสองมือเรา” ครั้งที่ 2 15-07-2008
28 ปี 2551 : โครงการ “โลกหายร้อนด้วยสองมือเรา” ครั้งที่ 1 03-04-2008
27 ปี 2551 : แบ่งปันประสบการณ์ สานสายใยจากพี่สู่น้อง 10-02-2008
26 ปี 2551 : ร่วมโครงการทำดีเพื่อพ่อ 04-12-2008
25 ปี 2551 : ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ 20-09-2008
24 ปี 2551 : ปฐมนิเทศน์ Pure Love ปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย 19-02-2008
23 ปี 2551 : ค่ายเยาวชน “สานสายใยรัก ครอบครัวคุณธรรม” 15-07-2008
22 ปี 2551 : ค่ายอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพภาคใต้ของประเทศไทย Initiative (STPI) 05-04-2008
21 ปี 2551 : ค่ายสายใยครอบครัว 30-08-2008
<< Page 5 , 4 , 3 , 2 ,1 Next >>
     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.