Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

 

ที่ รายละเอียด วันที่
60 ปี 2555 : ร่วมประชุม โครงการห้องสมุดมีชีวิตฯ กับ คณะผู้บริหารและคณะกรรมการชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13-07-2012
59 ปี 2555 : โครงการ"พัฒนาศักยภาพเครื่อข่ายผู้นำเยาวชน จังหวัดอุดรธานี 23-06-2012
58 ปี 2555 : กิจกรรม“พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน” จังหวัดอุดรธานี 03-06-2012
57 ปี 2555 : “สัมพุทธะยันตี ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 12” 01-06-2012
56 ปี 2555 : ความคืบหน้า โครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อน้อง” อบต. ดอนหญ้านาง จังหวัดอยุธยา 10-05-2012
55 ปี 2555 : กิจกรรม “ค่ายเยาวชนต้นกล้าแห่งความหวัง”จังดอุดรธานี 03-04-2012
54 ปี 2555 : อบรมพัฒนาหลักสูตร สร้างแกนนำเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดขอนแก่น 15-03-2012
53 ปี 2555 : ร่วมงานตักบาตรหนังสือดี เนื่องในวันมาฆบูชา 06-03-2012
52 ปี 2555 : ประชุมพบปะกับคณะทำงาน To be No.1 จ.ขอนแก่น 05-03-2012
51 ปี 2555 : ร่วมเสวนา “เกาะกระแสอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรม” 01-03-2012
50 ปี 2555 : ประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชน จ.อยุธยา 18-02-2012
49 ปี 2555 : ประสานงานโครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อน้อง” 17-02-2012
48 ปี 2555 : รักนี้ไม่มีเม้ม 11-02-2012
47 ปี 2554 : รายงานกิจกรรมของสหพันธ์เยาวชนฯ 2554 03-04-2012
46 ปี 2554 : เยาวชนไทยหัวใจสีขาว 03-04-2012
45 ปี 2554 : อาสาสมัครช่วยแพ็คของและขนขึ้นรถ 18-10-2011
44 ปี 2554 : ศิลปะสร้างสมาธิ 12-06-2011
43 ปี 2554 : ลงเรือลำเดียวกันแล้ว 12-06-2011
42 ปี 2554 : ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 10 12-06-2011
41 ปี 2554 : ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 9 12-06-2011
<< Page 5 , 4 , 3 , 2 ,1 Next >>
     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.