Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

 

ที่ รายละเอียด วันที่
80 ปี 2556 : คณะทำงานของสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ร่วมประชุมพบปะกับน้องๆเยาวชน อบต.ดอนหญ้านาง จ.พระนครศรีอยุธยา 18-08-2013
79 ปี 2556 : เยาวชนกล้าดีโคราชของสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ เป็นทีมวิทยากรอบรมเด็กด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 17-08-2013
78 ปี 2556 : สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ร่วมงานตักบาตรหนังสือดี เนื่องในวันอาสาฬบูชา 2556 ณ ตึก อัมรินทร์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร 17-07-2013
77 ปี 2556 : นำเสนอโครงการ “เยาวชนกล้าดี” กับคณะผู้บริหารบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ ตึกอาร์เอสทาวเวอร์ ถ.รัชฎาภิเษก เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนิน โครงการปี 2557 17-07-2013
76 ปี 2556 : ร่วมงานสานเสวนาทูตสันติภาพ โดยมี นายอัษฎา ชัยนาม ทูตสันติภาพ เป็นองค์ปาฐก แบ่งปัน ประสบการณ์การเป็นทูต จัด ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารยูซีเอฟ กรุงเทพมหานคร 17-07-2013
75 ปี 2556 : ร่วมงาน “สานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่” จัดโดย สสส.และกระทรวง พัฒนาสังคมฯ ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา 28-05-2013
74 ปี 2556 : โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อน้อง จังหวัดอยุธยา 26-05-2013
73 ปี 2556 : โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อน้อง อบต.เชียงยืน จังหวัดอุดรธานี 31-03-2013
72 ปี 2556 : จัดค่ายอบรมแกนนำเยาวชน เพื่อก่อตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา 27-03-2013
71 ปี 2556 : เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครราชสีมาเพื่อจัดโครงการ “กล้าดี” จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 200 คน ระหว่างช่วงปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน 26-02-2013
70 ปี 2556 : จัดค่ายอบรมแกนนำเยาวชน “กล้าดี” รุ่นที่ 2 จ.ขอนแก่น 23-02-2013
69 ปี 2556 : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา สนใจโครงการ “กล้าดี” เพื่อให้เป็นหลักสูตรกิจกรรม สำหรับประเมินผล คุณภาพนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 15-02-2013
68 ปี 2555 : กิจกรรมเครือข่ายกล้าดี อบต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี 30-12-2012
67 ปี 2555 : ร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ในโครงการสร้างคุณภาพเด็กและ เยาวชน 22-11-2012
66 ปี 2555 : ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนกล้าดี รุ่นที่ 2 จังหวัดขอนแก่น 17-11-2012
65 ปี 2555 : ร่วมประชุมกับคณะบริหาร อบต.ดอนหญ้านาง จ.พระนครศรีอยุธยา และกลุ่ม Child Watch 09-11-2012
64 ปี 2555 : ค่ายแกนนำชุมนุม Click Like จังหวัดบุรีรัมย์ 03-11-2012
63 ปี 2555 : ช่วยงานประชุม ILCP ที่ จังหวัดสงขลา 04-10-2012
62 ปี 2555 : พิธีเปิด “ห้องสมุดมีชีวิต” ณ สวนสัตว์นครราชสีมา 12-08-2012
61 ปี 2555 : ค่ายเยาวชนต้นกล้าแห่งความหวังพลังแผ่นดิน 21-07-2012
<< Page 5 , 4 , 3 , 2 ,1 Next >>
     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.