Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

 

ที่ รายละเอียด วันที่
90 ปี 2559 : สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ เปิดโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อน้อง จังหวัดนครราชสีมา 14-02-2016
89 ปี 2556 : สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯร่วม ประชุมกับนายกและผู้นำ อบต. มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 21-12-2013
88 ปี 2556 : สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ เข้าร่วม “โครงการสัมมนาสร้าง ความร่วมมือ พัฒนาศักยภาพ ของเครือข่ายพลเมือง” ณ โรงแรม โคราชรีสอร์ท จ.นครราชสีมา 04-12-2013
87 ปี 2556 : สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ร่วมกับ โปรแกรมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา จัดค่าย “ผู้นำเยาวชนกล้าดี นิติศาสตร์ราชภัฎนครราชสีมา” จ.นครราชสีมา 23-11-2013
86 ปี 2556 : สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ได้ส่งคณะทำงานเครือข่าย YFWP ในท้องถิ่นเข้าร่วมงาน โครงการสัมมนา ผู้นำสันติภาพ ณ ศุภาลัยป่าสักรีสอร์ท อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 15-11-2013
85 ปี 2556 : จัดค่าย “พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนกล้าดีเมืองนครราชสีมา” ณ สวนสัตว์นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 02-11-2013
84 ปี 2556 : ร่วมงานประกาศ “ยกย่องชูเกียรติ ครอบครัว ชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันเด็ก และเยาวชนอย่าง ยั่งยืน (วัยใส ใส่ใจ ทำดี) ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร 18-09-2013
83 ปี 2556 : เครือข่ายกล้าดีของสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ จัดการอบรมจัดตั้งสภาเด็ก และเยาวชน ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี 15-09-2013
82 ปี 2556 : ร่วมดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เพื่อจัดทำ โครงการพัฒนาเด็กเยาวชน และครอบครัวแบบบูรณาการ ที่ รร. บีพี สมิหรา จ.สงขลา 12-08-2013
81 ปี 2556 : นำเสนอโครงการเยาวชนกับ อ.เพ็ญพรรณ ผอ.สำนัก 4 ของ สสส. กรุงเทพมหานคร 23-08-2013
5 , 4 , 3 , 2 ,1 Next >>
     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.