Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
งานประชุมผู้นำเยาวชนนานาชาติ ณ ประเทศฟิลิปปินส์
วันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2550 โดย สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมกับ สหพันธ์เยาวชนฯนานาชาติ จัดการประชุมนี้ เพื่อสร้าง ความร่วมมือการทำงานของเครือข่ายผู้นำเยาวชนในเขตภูมิภาคเอเชีย รวมถึงแบ่งปันความสำเร็จในองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งนี้คณะผู้บริหาร สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มฯ ประเทศไทย โดย ดร.ณพงศ์ นพเกตุ รองประธานอาวุโสฯ นายจักริน เอี่ยมสำอาง รองประธานสหพันธเยาวชนฯ และ นายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการสหพันธ์เยาวชนฯ เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว รวมผู้เข้าร่วม 50 คนจาก 12 ประเทศ
     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.