Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
เราจะตามรอยองค์ราชันย

วันที่ 3 ธันวาคม 2007 ณ สวนเบญจสิริ,กรุงเทพมหานคร สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายเยาวชน 12 องค์กร ในกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส มีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 300 คน ณ อุทยานเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.